CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I : “BAZA TEORETICO – ŞTIINŢIFICĂ A INTEGRĂRII”1.1 Esenţa conceptului de integrare. Clasificarea integrării
1.2.Integrarea pe verticală. Avantajele şi costurile ei
1.3.Integrarea pe verticală – o strategie eficientă pentru redresarea şi creşterea performanţelor intreprinderii

CAPITOLUL II : „ ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO – FINANCIARE A INTREPRINDERII”

2.1 Istoricul intreprinderii
2.2 Caracteristica activităţii de bază a intreprinderii
2.3 Analiza indicatorilor economico- financiari
2.3.1 Analiza vinzărilor
2.3.2 Analiza programului de producţie
2.3.3 Analiza mijloacelor fixe
2.3.4 Analiza resurselor umane
2.3.5 Analiza costului de producţie
2.3.6 Analiza profitului şi rentabilităţii
2.3.7 Analiza situaţiei financare
2.4 Analiza SWOT
2.5 Analiza de corelaţie

CAPITOLUL III : ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE BAZATĂ PE INTEGRAREA PE VERTICALĂ LA “CRICOVA” SA
3.1 Justificarea strategiei de dezvoltare a industriei vinicole
3.2 Măsuri propuse pentru „Cricova” S.A. şi evaluarea eficienţei lor economice
3.2.1 Direcţiile de dezvoltare a bazei de materie primă ăn cadrul holdingurilor industriale
3.2.2 Perfectarea proiectului investiţional de dezvoltare a pepenieritului in holdingul vinicol
3.2.3 Calculul efectului economic in urma deschiderii magazinului de firmă
4. Perfecţionarea procesului tehnologic

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE