CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Esenţa managementului resurselor umane şi direcţii de perfecţionarea lui.
1.1. Managementul resurselor umane.
1.2. ASIGURAREA RESURSELOR UMANE
1.3 DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
1.4. MOTIVAREA RESURSELOR UMANE
1.4.1.Problema echităţii la locul de muncă.
1.4.2.Factori motivatori in organizaţie.
1.4.3.Motivaţia şi explicarea comportamentului uman

Capitolul II. Analiza tehnico-economică a activităţii intreprinderii.
2.1 Caracteristica intreprinderii.
2.2.Analiza in dinamică a indicatorilor tehnico-economice de bază a intreprinderii.
2.3 Analiza departamentului de aprovizionare.
2.4. Analiza vinzărilor
2.5. Activitatea de producţiei.
2.6. Situaţia financeară:indicatori financiari.
2.7. Analiza managementului resurselor umane.
2.8.Analiza de corelaţie

Capitolul III Măsuri pentru perfecţionare a managementului resurselor umanei.
3.1.Caracteristica materiei prime pentru vinurile spumante.
3.2.Caracteristica producţiei finite pentru vinuri spumante.
3.3.Argumentarea schemei tehnologice de producere vinului brut materie primă pentru spumante
3.4 Păstrarea vinului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE