CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Conceptele teoretice ale managementului resurselor umane şi sistemelor motivaţionale
1.1. Abordarea conceptuală a managementului resurselor umane
1.2. Strategii motivaţionale in domeniul managementului resurselor umane
1.3. Principiile generale ale sistemelor motivaţionale
1.4. Abordarea principalelor sisteme de salarizare

Capitolul 2. Analiza tehnico-economică a activităţii intreprinderii S.A „Efes Vitanta Moldova Brewery”
2.1. Caracteristica intreprinderii
2.2. Analiza in dinamică a indicatorilor tehnico-economici de bază ai intreprinderii
2.3. Analiza activităţii comerciale a intreprinderii
2.3.1. Analiza sortimentului producţiei
2.3.2. Analiza vinzărilor
2.4. Analiza consumurilor şi cheltuielilor
2.5. Analiza situaţiei financiare
2.6. Analiza managementului resurselor umane la intreprindere
2.7. Analiza metodelor de motivare a personalului
2.8. Analiza dinamicii dependenţei rentabilităţii economice de factorii de bază
2.9. Analiza S.W.O.T. a intreprinderii S.A „Efes Vitanta Moldova Brewery”

Capitolul 3. Elaborarea metodelor şi sistemelor motivaţionale performante in cadrul S.A „Efes Vitanta Moldova Brewery”
3.1. Elaborarea sistemului motivaţional performant aferent retribuirii muncii in cadrul S.A „Efes Vitanta Moldova Brewery”
3.1.1. Elaborarea sistemului motivaţional performant pentru retribuirea muncitorilor
3.1.2. Elaborarea sistemului motivaţional performant pentru retribuirea specialiştilor şi conducători
3.2 Sisteme moderne de retribuire a muncii – o pirghie eficientă in motivarea personalului
3.3. Alegerea şi argumentarea schemei tehnologice şi a utilajului de producere a berii „Chişinău Blondă”
3.3.1. Consideraţiuni generale
3.3.2. Studierea reţetei fabricaţie şi controlul procesului tehnologic la producerea berii „Chişinău Blondă”
3.3.3. Analiza operaţiilor tehnologice de bază in tehnologia de producere a sortimentului de produse a intreprinderii
3.4. Calculul efectului economic de la introducerea maşinii de fixat capace ZIEMAN

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE