CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Prezentarea sistemului 20 de Chei şi metodelor KAIZEN
1.1. Caracteristica generală a Sistemului 20 de Chei
1.2. Metodele de îmbunătăţire a managementului operaţional KAIZEN implementate prin prisma 20 de Chei
1.3. Principalele direcţii ale Sistemului 20 de Chei în ameliorarea calităţii şi motivaţiei

Capitolul II: Analiza economico-financiară a întreprinderii S.A „Franzeluţa”
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii
2.2. Analiza activităţii economico-financiare
2.3. Analiza activităţii de marketing a întreprinderii

Capitolul III: Modalităţi de perfecţionare a managementului operaţional la S.A „Franzeluţa”
3.1. Succesiunea implementării Sistemului 20 de Chei la”Franzeluţa”
3.2. Proiectarea tehnicilor de îmbunătăţire continuă a managementului operaţional la „Franzeluţa ” S.A

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE