CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Managementul strategic ca sistem de dezvoltare a intreprinderilor
1.1. Identificarea necesităţii de aplicare a managementului strategic in
activitatea intreprinderii
1.1.1. Avantajele şi limitele managementului strategic
1.1.2. Aplicarea managementului strategic pentru menţinerea firmei pe piaţă
1.1.3. Aplicarea managementului strategic pentru lansarea şi/sau dezvoltarea
firmei pe piaţă
1.2. Diagnosticarea globală a intreprinderii
1.2.1. Analiza economico-financiară a activităţii
1.2.2. Studiu mediului actual şi a pieţei de activitate
1.2.3. Delimitarea ariei de concurenţă, stabilind oportunităţile intreprinderii
1.2.4. Analiza nivelului de risc
1.3. Implementarea managementului strategic in intreprindere
1.3.1. Implimentarea prin modificarea structurii organizaţionale a firmei
1.3.2. Implimentarea prin modificarea culturii organizaţionale a firmei
1.3.3. Instrumente de implementare a managementului strategic

Capitolul II: Analiza pieţei de construcţie оn Republica Moldova
2.1. Studiul pieţei de construcţii оn ultimii 10 ani
2.1.1. Evoluţia in cifre a pieţei de construcţii cu definirea problemelor de bază
2.1.2. Cadrul legislativ
2.1.3. Sursele investiţiilor financiare in construcţii
2.1.4. Studiu ofertele de creditare a locuinţelor in ţară
2.2. Analiza: cost, preţ şi capacitate de cumpărare in ramura de construcţii
2.3. Analiza: cost şi durată de execuţie in ramura de construcţii

Capitolul III: Implementarea managementului strategic in firmele de construcţii din Republica Moldova
3.1. Studiul participanţilor la piaţa de construcţii din Republica Moldova
3.2. Analiza eficienţei activităţii firmelor de construcţii pe piaţă
3.3. Recomandări de implementare a managementului strategice in firme de
construcţii autohtone
3.3.1. Recomandări pentru firme de construcţii mici
3.3.2. Recomandări pentru firme de construcţii mari
3.3.3. Modele de controlling a managementului strategic implementat

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE