CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Managementul prin bugete – instrument-cheie pentru succes
1.1. Conceptul şi premisele managementului prin bugete
1.2. Clasificarea tipurilor de bugete
1.3. Influenţe externe şi interne asupra bugetelor
1.4. Etapele de aplicare a managementului prin bugete
1.5. Identificarea problemelor comportamentale

Capitolul 2. Analiza indicatorilor tehnico-economici ai activităţii de producere şi comercializarea fabricii de produse de cofetărie S.A. “Bucuria”
2.1. Caracteristica intreprinderii
2.2. Poziţia pe piaţa a S.A. „Bucuria” produselor de cofetărie in Republica Moldova (benchmarking)
2.3. Analiza indicatorilor tehnico-economici ai intreprinderii
2.3.1. Analiza producţiei
2.3.2. Analiza comercializării producţiei
2.3.3. Analiza mijloacelor fixe
2.3.4. Analiza mijloacelor circulante
2.3.5. Analiza resurselor umane
2.3.6. Analiza rezultatelor financiare
2.3.7. Analiza lichidităţii
2.4. Analiza cheltuielilor după elemente de consum
2.5. Analiza costului de producţie
2.6. Analiza cheltuielilor indirecte la S.A. „Bucuria”
2.7. Analiza de corelaţie a dependenţei cheltuielilor la 1 leu producţie marfă de facori de bază
2.8. Analiza SWOT a S.A. „Bucuria”

Capitolul 3. Proiectul de măsuri in vederea implementării managementului prin bugete la S.A. „Bucuria”

3.1. Procesul de producţie a produselor de cofetărie şi organizarea lui
3.1.1. Selectarea şi argumentarea schemei şi liniei tehnologice
3.1.2. Schema tehnologică de producere a bomboanelor „Duet”
3.1.3. Instrucţiune tehnologică pentru producerea bomboanelor„Duet”
3.1.4. Calculul de produse
3.2. Calculul eficienţei econoice a măsurilor propuse
3.2.1. Introducerea unui utilaj nou
3.3. Divizarea S.A. „Bucuria” pe centre de responsabilitate
3.4. Implementarea managenetului prin bugete la S.A. „Bucuria”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE