CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I “BAZELE TEORETICO-ŞTIINŢIFICE ALE MANAGEMENTULUI INVESTIŢIONAL IN CONDIŢIILE ECONOMIEI DE PIAŢĂ

1.1 Definirea investiţiilor şi caracteristicile de bază
1.2 Clasificarea investiţiilor
1.3 Metodologia de evaluare a proiectelor investiţionale
1.4 Importanţa investiţiilor in economia contemporană

CAPITOLUL II DIAGNOSTICAREA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE LA ОM “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” SA
2.1 Caracteristica intreprinderii şi poziţia sa in ramură
2.2 Cercetări de marketing
2.3 Analiza indicatorilor economico- financiari
2.3.1 Analiza vinzărilor
2.3.1 Analiza programei de producţie şi gradului de utilizare a capacităţilor de producţie
2.3.2 Analiza mijloacelor fixe
2.3.3 Analiza resurselor umane şi motivării personalului
2.3.4 Analiza costului de producţie
2.3.5 Analiza profitului şi rentabilităţii
2.3.6 Analiza situaţiei financiare
2.4 Diagnosticarea managementului investiţional
2.5 Analiza de corelaţie
2.6 Analiza SWOT

CAPITOLUL III PROIECTUL MĂSURI DE PERFECŢIONARE A MANAGEMENTULUI INVESTIŢIONAL LA ОM “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY”SA
3.1 Direcţiile de perfecţionare a managementului investiţional şi identificarea surselor de finanţare a investiţiilor
3.2 Caracteristica proiectului investiţional propus
3.3 Evaluarea eficienţei economice de la introducerea tehnicii performante
3.4 Partea tehnologică
3.5 Sistematizarea măsurilor şi aprecierea eficienţei economice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE