CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL COSTULUI – ELEMENT AL DIRIJĂRII INTREPRINDERII
1.1. Natura. Clasificări
1.2. Structura costurilor
1.2.1. Structura costurilor pe elemente primare
1.2.2. Structura costurilor pe articole de calculaţie
1.3. Metode de evidenţă şi calcul a costurilor
1.3.1. Calculaţia de cost pe produs
1.3.2. Calculul costului pe faze
1.3.3. Calculul costurilor pe comenzi
1.3.4. Calculul costului pe bază de normativ
1.3.5. Metoda costului standart
1.3.6. Calculul costului prin indicii de evidenţă
1.3.7. Metoda tariff-ori-maşină (THM)
1.4. Managementul intreprinderii prin costuri
1.5. Etapele de implementare a managementului costurilor
pe centre de responsabilitate

CAPITOLUL II. ANALIZA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI ACTIVITĂŢII DE PRODUCERE ŞI COMERCIALIZAREA FABRICII DE PRODUSE DE COFETĂRII S.A.”BUCURIA”

2.1. Caracterisrica intreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor tehnico-economici ai intreprinderii
2.2.1. Analiza producţiei
2.2.2. Analiza comercializării producţiei
2.2.3. Analiza mijloacelor fixe
2.2.4. Analiza mijloacelor circlante
2.2.5. Analiza resurselor umane
2.2.6. Analiza rezultatelor financiare
2.2.7. Analiza lichidităţii
2.3. Analiza cheltuielelor după elemente de consum
2.4. Analiza costului de producţie
2.5. Analiza de corelaţie a deendenţei cheltuielelor la 1 leu
producţie marfă de factori de bază
2.6. Analiza S.W.O.T. a S.A. “Bucuria”

CAPITOLUL III. Proiectul de măsuri privind implementarea managementului costului la S.A. “Bucuria”.
3.1. Procesul de producţie a produselor de cofetărie şi organizarea lui
3.1.1. Alegerea şi argumentarea schemei tehnologice de producere a
Caramelei cu umplutură stratificată “Fulguşor”
3.1.2. Schema tehnologică de producere a caramelei cu
umplutură stratificată “Fulguşor”
3.1.3. Calculul reţetei de caramelă cu umplutură stratificată “Fulguşor”
3.2. Etapele de implementare a managementului costurilora S.A. “Bucuria”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE