CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Concepţia Managementului Calităţii in intreprinderile industriale.
1.1 Definire calităţii şi evoluţia istorică a conceptului calitate
1.2 Concepţia Managementului Calităţii
1.3 Indicatorii şi instrumentele calităţii

Capitolul II: Analiza financiar-economică a activităţii «Kristi” SRL.
2.1 Caracteristica generală a «Kristi” SRL
2.2 Analiza activităţii de marcheting
2.3 Analiza indicatorilor economico-financiari
2.3.1 Analiza programului de producţie
2.3.2 Analiza mijloacelor fixe
2.3.3 Analiza resurselor umane
2.3.4 Analiza costului de producţie
2.3.5 Analiza profitabilităţii
2.3.6 Analiza financiară
2.4 Evaluarea managementului calităţii
2.5 Analiza dependenţei de corelaţie a rentabilităţii vinzărilor de factorii de bază
2.6 Analiza SWOT

Capitolul III: Proiectul de măsuri pentru implementarea managementului calităţii la «Kristi” SRL.
3.1 Caracteristica standardelor seriei ISO 9000
3.2 Etapele de implementare a Sistemului de Management a Calităţii şi calculul efectului economic de la implementarea ISO 9000
3.3 Alegerea şi argumentarea proiectării secţiei de distilare
3.3.1 Caracteristica materiei prime şi a produselor finite in producerea distilatelor
3.3.2 Elaborarea şi argumentarea schemelor tehnologice de producere a distilatului de vin pentru divinuri ordinare
3.3.3 Calculul produselor obţinute la distilare
3.3.4 Calculul efectului economic de la introducerea tehnicii noi
3.4 Sistematizarea măsurilor şi evaluarea eficienţei economice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE