CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Bazele teoretico-ştiinţifice ale managementului calităţii in economia contemporană
1.1 Definirea calităţii şi evoluţia istorică a conceptului „calitate”
1.2 Managementul calităţii: noţiune, funcţii şi principii
1.3 Indicatorii şi instrumentele calităţii

Capitolul II. Diagnosticarea situaţiei economico-financiare şi a managementului calităţii la S.A. „Barza Albă”

2.1 Caracteristica intreprinderii
2.2 Cercetări de marketing
2.3 Analiza indicatorilor economico-financiari de bază
2.3.1 Analiza vinzărilor
2.3.2 Analiza programei de producţie
2.3.3 Analiza mijloacelor fixe
2.3.4 Analiza resurselor umane şi motivării personalului
2.3.5 Analiza costului de producţie
2.3.6 Analiza profitului şi rentabilităţii
2.3.7 Analiza situaţiei financiare
2.4 Diagnosticarea managementului calităţii
2.4.1 Caracteristica generală a situaţiei in domeniul calităţii vis-a-vis de prevederile ISO 9001:2000
2.4.2 Organizarea activităţilor de control a calităţii
2.4.3 Analiza parametrilor calităţii producţiei
2.4.4 Analiza indicatorilor calităţii
2.5 Analiza de corelaţie a dependenţei rentabilităţii vinzărilor de factorii de bază
2.6 Analiza SWOT

Capitolul III. Proiectul de măsuri pentru implementarea managementului calităţii la S.A. „Barza Albă”

3.1 Caracteristica standardelor internaţionale ISO 9000:2000
3.2 Etapele de implementare a Sistemului de Management al Calităţii şi evaluarea eficienţei economice a acestuia
3.3 Introducerea sistemului integrat de management
3.4 Măsuri de perfecţionare a tehnologiei şi introducere a tehnicii performante
3.4.1 Partea tehnologică
3.4.2 Evaluarea eficienţei economice de la introducerea tehnicii noi
3.5 Sistematizarea măsurilor propuse şi aprecierea eficienţei economice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE