CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I
CONCEPŢIA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII IN INTREPRINDERILE INDUSTRIALE
1.1 DEFINIREA CALITĂŢII ŞI EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONCEPTULUI CALITATE
1.2 CONCEPŢIA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII
1.3 INDICATORII ŞI INSTRUMENTELE CALITĂŢII

Capitolul II
Analiza financiar-economică a activităţii О.M. „Ungheni-Vin” S.A.
2.1 Caracteristica generală a О.M. “Ungheni-Vin” S.A.
2.2 Analiza activităţii de marketing.
2.3 Analiza indicatorilor economico-financiari a О.M. „Ungheni-Vin” S.A.
2.3.1. Analiza programului de producţie
2.3.2 Analiza mijloacelor fixe.
2.3.3 Analiza resurselor umane
2.3.4 Analiza costului de producere
2.3.5 Analiza profitabilităţii.
2.3.6 Analiza financiară.
2.4 Evaluarea managementului calităţii .
2.5 Analiza dependenţii de corelaţie a rentabilităţii vinzărilor de factorii de bază.
2.5.1. Alegerea formei analitice de dependenţă
2.5.2. Estimarea coeficientului de corelaţie multiplă
2.5.3 Determinarea coeficienţilor de elasticitate
2.6 Analiza SWOT

Capitolul III
Proiectul de măsuri pentru implementarea managementului calităţii la О.M. „Ungheni-Vin” S.A.
3.1 Caracteristica standardelor seriei ISO 9000
3.2 Etapele de implementare a Sistemului de Management al Calităţii la intreprindere.
3.3.Alegerea şi argumentarea proiectării secţiei de distilare.
3.4 Sistematizarea măsurilor şi evaluarea eficienţei economice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE