CUPRINS

INTRODUCERE

Cap. 1. Esenţa managementului calităţii totale din industria alimentară
1.1. Definirea şi principiile managementului calităţii totale
1.2. Politica şi strategiile managementului calităţii
1.3. Standardul ISO 22000 – baza esenţială pentru Implementarea Sistemului de Management al Siguranţei producţiei in intreprinderile din industria alimentară
1.4. Indicatorii calităţii: esenţa, analiza lor. Căile de ridicare a nivelului calităţii producţiei

Cap. 2. Analiza tehnico – economică a activităţii intreprinderii
2.1. Caracteristica generală a intreprinderii
2.2. Analiza in dinamică a indicatorilor tehnico – economici de bază
2.3. Analiza indicatorilor calităţii producţiei
2.4. Analiza S.W.O.T.

Cap. 3. Implementarea a Sistemului de Management al Siguranţei producţiei şi ridicarea calităţii producţiei la intreprindere
3.1. Calitatea materiei prime – indicator de bază in asigurarea şi siguranţei calităţii producţiei
3.2. Alegerea şi argumentarea schemei tehnologice de producere şi imbuteliere a vinului de calitate superioară de tip „Cabernet-Sauvignon”
3.3. Implementarea şi Certificarea a Sistemului de Management al Siguranţei producţiei la intreprindere
3.4. Calculul eficienţei a măsurilor propuse

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE