CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Abordarea conceptuală a leadership-ului
1.1. Definirea noțiunii de leadership
1.2. Evoluția istorică a leadership-ului
1.3. Analiza stilurilor de lideri
1.4. Leadership și management în cadrul unei organizații

Capitolul II. Impactul leadership-ului asupra dezvoltării Resurselor umane
2.1. Schimbarea organizațională sub influența leadership-ului
2.2. Impactul leadership-ului asupra Resurselor umane
2.3. Aplicarea leadership-ului în dezvoltarea durabilă a organizației
2.4. Măsuri de îmbunătățire a evaluării potențialului resurselor umane

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE