CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI ASUPRA INTERFERENȚEI DINTRE CULTURĂ ȘI COMPORTAMENTUL MANAGERIAL
1.1. Definirea și conținutul culturii manageriale ca resursă a culturii organizaționale
1.2. Conținutul și elementele comportamentului managerial
1.3. Importanța culturii manageriale asupra performanțelor organizaționale

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII SRL „BECOR”
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii S.R.L. „Becor”
2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii S.R.L. „Becor”
2.3. Analiza sistemului managerial al S.R.L. „Becor”

CAPITOLUL III. EFICIENTIZAREA CULTURII ASUPRA COMPORTAMENTULUI MANAGERIAL AL COMPANIEI SRL „BECOR”
3.1. Fundamentarea metodologică a studiului de cercetare
3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor
3.3. Căi și direcții de dezvoltare a culturii manageriale la întreprindere

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE