CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I CONCEPTUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
1.1 ESENTA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
1.2 METODE DE IMBUNATATIRE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII
1.3 ÎMBUNATATIREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII CONFORM STANDARDULUI ISO 9004

CAPITOLUL II DIAGNOSTICA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A S.A. „ZORILE”
2.1 CARACTERISTICA SI ISTORICUL DE DEZVOLTARE A S.A. „ZORILE”
2.2 ANALIZA DE MARKETING
2.3 ANALIZA STRUCTURII DE PRODUCERE
2.4 ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE LA S.A. „ZORILE”
2.5 ANALIZA SWOT

CAPITOLUL III PROIECTUL DE MĂSURI PRIVIND ÎMBUNATATIREA SMC
3.1 POLITICA SI STRATEGIILE IN DOMENIUL CALITATII. ANALIZA CALITATII LA S.A. “ZORILE”
3.2 METODE DE IMBUNATATIRE A SMC LA S.A. „ZORILE”
3.3 PROPUNERI PRIVIND IMBUNATATIREA SMC

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIA