CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Abordarea conceptuală a managementului schimbării
1.1. Conceptul de schimbare organizațională
1.2. Etapele și tipurile de schimbări manageriale
1.3. Analiza metodelor de abordare a managementului schimbării în organizație
1.4. Modalități de reducere a rezistenței la schimbările din organizație

Capitolul II. Evoluția performanțelor organizației prin schimbările manageriale
2.1. Influențe asupra procesului de evaluare a tehnologiei utilizate
2.2. Abordarea culturii organizaționale în îmbunătățirea performanțelor organizației
2.3. Măsuri privind perfecționarea performanțelor personalului

CONCLUZIII

BIBLIOGRAFIE