CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Abordarea teoretica a motivării
1.1.Teorii motivaţionale
Teorii orientate spre conţinutul motivaţiei
Teoria lui Maslow asupra nevoilor
Teoria Erd a lui Alderfer
Teoria Bifactoriala
Teoria nevoilor deobandite
Teorii orientate spre procesul motivaţional
Teoria echitatii
Teoria asteptarilor VIE
Alte teorii
Teoria clasică a motivării „homo economicus” a lui Federick Taylor
Teoria „efectul Hawthorne” a lui Elton Mayo
1.2. Tipuri de motivare
Motivrea pozitivă şi motivarea negativă
Motivarea intrinsecă şi motivarea extrinsecă
Motivarea cognitivă şi motivarea afectivă
Motivarea economică şi moral-spirituală
1.3 Metode si tehnici de motivare a resurselor umane
Tehnici salariale de motivare
Tehnici nonsalariale de motivare

Cap 2. Prezentarea şi analiza sistemului motivaţional în cadrul societăţii Romtelecom S.A.
2.1. Istoric
2.2. Descrierea firmei
2.3. Locul motivaţiei în cadrul firmei
2.4. Diagnosticarea motivării resurselor umane
Realizarea chestionarului şi stabilirea esantionului
Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma aplicării chestionarului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE