CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL1 Conceptul, factorii şi evaluarea competitivităţii produselor
1.1Factorii şi caracteristicile competitivităţii produselor la intreprindere
1.2 Evaluarea şi analiza competitivităţii intreprinderilor
1.3Aspecte metodologice privind determinarea competitivităţii mărfurilor
1.4Asigurarea competitivităţii produsului şi căile de majorare a ei

CAPITOLUL2 Analiza tehnico-economică a activităţii de producere şi a competitivităţii producţiei la S.A „Franzeluţa”
2.1 Caracteristica intreprinderii
2.2 Analiza indicatorilor de bază ai activităţii de producere a intreprinderii in dinamică, pe perioada anilor 1999 – 2004
2.2.1Dinamica volumului de producţie in expresie naturală pe anii 1998-2004
2.2.2 Ponderea principalelor tipuri de produse in volumul de producţie in expresie naturală şi in volumul de producţie in expresie valorică pe anul 2004
2.2.3 Dinamica şi structura capacităţilor
2.2.4 Analiza profitabilităţii
2.2.5 Analiza de Marketing
2.2.6 Analiza resurselor umane
2.3 Competitivitatea produselor
2.3.1Analiza calităţii producţiei Combinatului de piine S.A „Franzeluţa
2.3.2 Poziţia S. A „Franzeluţa” in ramură şi benchmarking
2.3.3Analiza competitivităţii producţiei la S. A „Franzeluţa”
2.4 Analiza SWOT
2.5Analiza de corelaţie a dependenţii rentabilităţii economice de factorii de bază.
2.6Analiza indicatorilor de bază ai comerţului exterior a S. A „Franzeluţa”

CAPITOLUL3 Proiectul de măsuri pentru imbunătăţirea competitivităţii intreprinderii şi a produselor ei. Estimarea economică a propunerilor din proiect
3.1 Planul de măsuri
3.2Măsuri pentru imbunătăţirea competitivităţii producţiei la intreprinderea S.A „Franzeuţa” şi calculul eficienţei acestora
3.2.1 Majorarea volumului exportului prin deschiderea unei reprezentanţe in Grecia
3.2.2 Schimbarea liniilor de producere a produselor de covrigărie
3.2.3 Implimentarea la intreprindere a managementului prin bugete
3.2.4 Schimbarea structurii organizatorice a intreprinderii
3.2.5 Diversificarea surselor de informaţii folosite in vederea studierii concurenţilor şi aprecierea corectă in luarea deciziilor
3.2.6 Tehnologia de producere a chiflei „Olimp” la S.A „Franzeluţa”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE