CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind riscurile specifice companiilor din Republica Moldova
1.1. Noțiuni generale privind definirea, caracteristica riscurilor
1.2. Tipologia și metode de evaluare a riscurilor
1.3. Analiza riscurilor specifice companiilor mari din Republica Moldova

CAPITOLUL II. Analiza activității “Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.”
2.1. Caracteristica generală a companiei “Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.”. Analiza indicatorilor economico-financiari
2.2. Identificarea riscurilor în cadrul companiei “Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.” și efectele lor asupra performanțelor întreprinderii
2.3. Evaluarea riscurilor în cadrul companiei “Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.”

CAPITOLUL III. Măsuri cu privire la reducerea riscurilor în cadrul companiei “Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.”
3.1. Posibilități și metode de diminuare a riscurilor în cadrul companiei “Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.”
3.2. Procesul de gestiune a riscurilor în cadrul companiei “Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.”, căile de îmbunătățire și metodele de management utilizate

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE