CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE EFICIENŢEI ECONOMICE
1.1 Abordarea teoretică a conceptului de eficienţă economică
1.2 Rentabilitatea ca principala formă de exprimare a eficienţei economice
1.3 Combinarea şi substituirea factorilor de producţie sub aspectul impactului său asupra eficienţei economice

CAPITOLUL II. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢII
INTREPRINDERII S.A. „CARMEZ”
2.1 Caracteristica intreprinderii S.A. „Carmez”
2.2 Analiza in dinamică a indicatorilor tehnico-economici de bază ai intreprinderii S.A. „Carmez”
2.3 Analiza producţiei şi vinzărilor S.A. „Carmez”
2.4 Analiza costului la S.A. „Carmez”
2.5 Analiza efectului şi eficienţei activităţii intreprinderii S.A. „Carmez”
2.6 Analiza situaţiei financiare a intreprinderii S.A. „Carmez”
2.7 Analiza dinamică a dependenţei rentabilităţii financiare a intreprinderii S.A. „Carmez” de factorii de bază
2.8 Analiza SWOT a S.A. „Carmez”

CAPITOLUL III. PROIECTUL DE MĂSURI DE SPORIRE A EFICIENŢEI ECONOMICE LA S.A. „CARMEZ”
3.1 Determinarea pragului de rentabilitate – un pas important in evaluarea eficienţei activităţii S.A. „Carmez”
3.2 Accente strategice de sporire a eficienţei economice la S.A. „Carmez” in baza integrării pe verticală
3.3 Creşterea eficienţei economice a S.A. „Carmez” in baza sporirii productivităţii muncii
3.4 Sistematizarea altor tipuri de măsuri aferente sporirii eficienţei economice a activităţii S.A. „Carmez”
3.5 Alegerea şi argumentarea schemei tehnologice şi a utilajului la producerea conservelor de carne: „Carne de porc inăbuşită”
3.5.1 Caracteristica produsului finit, materiei prime, materialelor auxiliare şi a ambalajului
3.5.2 Tehnologia de producere conserve din carne
3.5.3 Controlul tehnico-chimic la fabricarea conservelor proiectate

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE