CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Tipuri de hedging
1.1. Hedgingul pur
1.2. Hedging anticipativ
1.3. Hedging prin contracte SWAP
1.4. Hegding de producător şi hedging de cumpărător

CAPITOLUL 2. Tehnici de acoperire a riscului cursului de schimb. Acoperirea la termen
2.1. Mecanismul operaţiunii de schimb la termen
2.2. Riscurile operaţiunii de schimb la termen

CAPITOLUL 3. Acoperirea riscurilor în tranzacţii internaţionale
3.1. Factorii determinanţi ai riscurilor în operaţiunile valutare, financiare şi de credit
3.2. Metode contemporane de acoperire a riscului valutar

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE