CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. CARACTERISTICA GENERALA A HEDGINGULUI
1.1 Hedgingul: concept, factori de influenta
1.2 Clasificarea Hedgingului

Capitolul II.ANALIZA MODALITATILOR DE MINIMIZARE A RISCURILOR FINANCIARE PE PIATA LA TERMEN PRIN HEDGING
2.1. Tipuri de modalitati de minimizare a riscurilor
2.2. Hedjarea riscurilor prin contract

Capitolul III.POSIBILITATEA DE UTILIZARE A MODALITATILOR DE HEDJARE INTERNATIONALA PE PIATA BURSIERA DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Analiza pietei bursiere din Republica Moldova
3.2. Rolul hedjarii internationale pe piata bursiera din Republica Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE