CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I
1. Caracteristica generală a Guvernului Republicii Moldova ca autoritate executivă

CAPITOLUL II
2. Învestitura şi componenţa Guvernului Republicii Moldova

CAPITOLUL III
3.Funcţionarea Guvernului Republicii Moldova

CAPITOLUL IV
4. Încetarea mandatului Guvernului, a calităţii de membru al Guvernului şi responsabilitatea Guvernului Republicii Moldova

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE