CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ESENȚA ȘI DESFĂȘURAREA GLOBALIZĂRII
1.1. Conceptul și esența fenomenului globalizării economice
1.2. Cauzele globalizării economice
1.3. Implicațiile globalizării asupra activității întreprinderilor

CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII IM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A. ÎN CADRUL GLOBALIZĂRII
2.1. Descrierea activității întreprinderii IM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
2.2. Analiza económico-financiară a activității întreprinderiiIM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
2.3. Analiza mediului și nivelurilor strategice ale întreprinderii în cadrul globalizării economice

CAPITOLUL III. INFLUENȚA GLOBALIZĂRII ASUPRA SUSTENABILITĂȚII ÎNTREPRINDERII IM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
3.1. Analiza strategiilor întreprinderii IM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A. într-un mediu global de activitate
3.2. Parteneriatele strategice şi rolul acestora în asigurarea sustenabilităţii întreprinderii IM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
3.3. Căi și direcții de dezvoltare a activității întreprinderii în globalizarea economiei autohtone

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE