CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1.ASPECTE TEORETICE ȘI METODOLOGICE PRIVIND SISTEMUL DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚII BUSINESSULUI MIC ȘI MIJLOCIU
1.1. Abordări conceptuale privind sistemul de finanțare și mecanismul financiar ale businessului mic și mijlociu
1.2. Criterii de definire a businessului mic şi mijlociu ca formă economică
1.3. Aspecte metodologice orientate spre componentele sistemului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii

CAPITOLUL 2. BUSINESSUL MIC ȘI MIJLOCIU ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII ECONOMIEI MODERNE
2.1. Rolul sectorului businessului mic şi mijlociu în economia modernă
2.2. Evoluția dezvoltării businessului mic şi mijlociu autohton – realizări şi perspective
2.3. Evaluarea activității economico-financiare a întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agricol
2.4. Susținerea și promovarea businessului mic şi mijlociu din perspectiva tinerilor antreprenori

CAPITOLUL 3. PERFECȚIONAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII
3.1. Cadrul legislativ și normativ privind înfiinţarea și activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii
3.2. Sistemul de impozitare (Reglementarea fiscală) în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii

CAPITOLUL 4. GESTIUNEA COMPONENTELOR SISTEMULUI DE FINANȚARE A BUSINESSULUI MIC ȘI MIJLOCIU
4.1. Mecanismul funcționării și organizării pieței financiare în contextul dezvoltării antreprenoriatului
4.2. Leasingul – componentă a sistemului de finanțare și formă de susţinere a mediului de afaceri
4.3. Susţinerea financiară a antreprenorilor din sectorul agricol prin fondul de subvenționare
4.4. Incubatorul de afaceri – sursă alternativă de finanțare și promovare a tinerilor antreprenori

CAPITOLUL 5. PREVIZIUNILE STRATEGICE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE FINANȚARE A BUSINESSULUI MIC ȘI MIJLOCIU
5.1. Depăşirea constrângerilor în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii prin prisma perfecţionării sistemului de finanțare a mediului de afaceri
5.2. Direcții importante privind perfecţionarea politicii de dezvoltare și îmbunătățire a susținerii sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu
5.3. Dezvoltarea proceselor economice prin perspectiva creării clusterelor agroindustriale în spațiul rural
5.4. Extinderea parcurilor industriale în calitate de suport financiar indirect pentru întreprinderile mici și mijlocii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE