CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDARI TEORETICE PRIVIND CREDITUL BANCAR
1.1. Consideratii privind creditul
1.2. Metode si criterii de evaluare a calitatii portofoliului de credite
1.3. Indicatori ai calitatii portofoliului de credite

CAPITOLUL II. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI DE CREDITE AL BC „MOLDINDCONBANK” S.A.
2.1. Specificul organizarii procesului de creditare in cadrul bancii
2.2. Evaluarea riscului de credit global si implicatiile acestuia asupra portofoliului de credite
2.3. Gestiunea portofoliului de credite neporformante

CAPITOLUL III. MODALITATI DE EFICIENTIZARE A GESTIUNII PORTOFOLIULUI DE CREDITE
3.1. Practici internationale de gestiune a portofoliului de credite
3.2. Tendinte de perfectionare a calitatii portofoliului de credite prin reducerea riscului

CONCLUZII SI RECOMANDARI

BIBLIOGRAFIE

Anexa