CUPRINS

INTRODUCERE

Partea I Economiile si Investitiile
Capitolul 1 Introducere
Capitolul 2 Rentabilitate si Risc
Capitolul 3 Inflatia
Capitolul 4 Rentabilitati Compuse
Capitolul 5 Modalitati de economisire si investire

Partea a II-a Banci.Institutii Financiare
Capitolul 6 Sume detinute in moneda nationala (lei)
Capitolul 7 Sume detinute in valute convertibile
Capitolul 8 Bancile Comerciale

Capitolul 9 Bancile Populare
Capitolul 10 C.E.C.-ul si alte institutii financiare
Capitolul 11 Titluri de stat
Capitolul 12 Piata monetara – concluzii

Partea a III-a Fonduri de Investitii
Capitolul 13 Investitii Administrate
Capitolul 14 Societati de Investitii Financiare (SIF)
Capitolul 15 Fonduri Mutuale
Capitolul 16 Organizarea si functionarea fondului mutual
Capitolul 17 Cum investim in fondurile mutuale?
Capitolul 18 Plasamentele fondurilor mutuale
Capitolul 19 Indicatori si riscuri
Capitolul 20 Fonduri de investitii specializate
Capitolul 21 Fonduri mutuale – concluzii

Partea a IV-a Actiuni cotate
Capitolul 22 Piata de capital
Capitolul 23 Valorile mobiliare
Capitolul 24 Piata de capital in Romania
Capitolul 25 Bursa de Valori Bucuresti
Capitolul 26 Piata extrabursiera Rasdaq
Capitolul 27 Tranzactionarea actiunilor
Capitolul 28 Preschimbarea certificatelor de actionar (PPM) in bani
Capitolul 29 Analiza actiunilor
Capitolul 30 Evenimente importante din activitatea societatilor emitente
Capitolul 31 Indici bursieri
Capitolul 32 Actiuni cotate – concluzii

Partea a V-a Piete la termen
Capitolul 33 Piete la termen si valori mobiliare derivate
Capitolul 34 Contracte futures
Capitolul 35 Contracte options
Capitolul 36 Piete la termen – concluzii

Partea a VI-a Alte investitii
Capitolul 37 Investitii directe in societati necotate
Capitolul 38 Investitii imobiliare si plasamente alternative
Concluzii Stabilirea unei strategii proprii de investitii
Incheiere Ce facem mai departe?

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE