CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I Caracteristica şi analiza mijloacelor fixe.
1.1. Delimitări şi structuri privind mijloacele fixe .
1.2. Clasificarea mijloacelor fixe.

Capitolul II Metode de calcul a uzurii mijloacelor fixe.
2.1. Obiectul economic şi financiar al procesului de amortizare.
2.2. Alegerea şi caracteristica metodelor de calcul a uzurii mijloacelor fixe.
2.3. Compararea rezultatelor privind calculul uzurii utilajului după metodele examinate.
2.4. Indicatorii eficienţei utilizării fondurilor fixe la întreprindere.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE