CUPRINS

INTRODUCERE

1 Analiza pe baza Bilanţului Financiar (Analiza exigibilitate-lichiditate)
2 Analiza pe baza Bilanţului Funcţional (operaţional)
3 Contul de Profit şi Pierdere şi Soldurile Intermediare de Gestiune
4 Capacitatea de autofinanţare
5 Tabloul de finanţare nevoi-resurse
6 Analiza ratelor de structură bilanţieră, de îndatorare, de lichiditate şi solvabilitate
7 Ratele de rentabilitate

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE