CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONFLICTUL ÎN ORGANIZAŢIE
1.1. NOTIUNI GENERALE
1.2 CAUZELE CONFLICTELOR ORGANIZATIONALE
1.3 CLASIFICAREA CONFLICTELOR ORGANIZATIONALE
1.4. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

CAPITOLUL II. STUDII DE CAZ ASUPRA GESTIONĂRII CONFLICTELOR DIN CADRUL UNEI ORGANIZAŢII
2.1. CONSULTANŢĂ MANAGERIALĂ ÎN MANAGEMENTUL CONFLICTULUI PENTRU RAFINĂRIA PETROMIDIA PARTE DIN GRUPUL ROMPETROL
2.1.1. Prezentarea situaţiei generale a companiei Rompetrol şi a rafinăriei Petromidia
2.1.2. Caracterizarea proiectului conflictului
2.1.3. Caracterizarea şi concluzionarea proiectului
2.2. CONSULTANŢĂ MANAGERIALĂ ÎN MANAGEMENTUL CONFLICTULUI PENTRU KASTA METAL
2.2.1. Prezentarea situaţiei generale a firmei Kasta Metal
2.2.2. Caracterizarea proiectului conflictului şi consultanţei manageriale
2.3. CONSULTANŢĂ MANAGERIALĂ ÎN GESTIONAREA CONFLICTULUI PENTRU ADM FARM
2.3.1. Prezentarea situaţiei generale a firmei ADM Farm
2.3.2. Caracterizarea consultanţei manageriale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE