CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1 : Comunicarea în marketing – mijloc de realizare a obiectivelor politicii globale a organizaţiei economice

1.1. Rolul comunicării în politica de marketing şi în politica globala a organizaţiei economice

1.2. Imaginea şi capitalul comunicaţional al organizaţiei economice

1.2.1.Capitalul comunicaţional al organizaţiei economice

1.2.2. Relaţia dintre produs, marca şi imaginea organizaţiei economice

Capitolul 2 : Procesul de planificare strategică globală de marketing

2.1. Analiza strategică de marketing (auditul de marketing)

2.1.1. Analiza mediului

2.1.2. Analiza industriei (hoteliere)

2.1.3. Analiza SWOT

2.1.4. Definirea misiunii şi a obiectivelor de marketing

2.1.5. Definirea pieţei ţintă (segmentarea)

2.2. Elaborarea strategiei de marketing

2.2.1. Componentele deciziei strategice de marketing şi factorii ce o influenţează

2.2.2. Analiza portofoliului de afaceri (matricea BCG)

2.2.3. Matricea produs-piaţa (I. Ansoff)

2.2.4. Poziţionarea firmei şi a serviciilor sale

2.2.5. Conţinutul planului strategic de marketing

2.3. Controlul strategiilor şi tacticilor adoptate

Capitolul 3 : Fundamentarea strategiei globale de comunicaţie în marketing

3.1. Fixarea coordonatelor imaginii globale a organizaţiei

3.1. Poziţionarea imaginii

3.2. Auditul imaginii actuale a organizaţiei

3.2.1. Analiza externă

3.2.2. Analiza internă

3.2.3. Analiza imaginii difuzate

3.3. Fixarea obiectivelor activităţii de comunicare

3.4. Stabilirea opţiunilor strategice de comunicare

3.4.1. Strategia de comunicare comercială

3.4.2. Strategia de comunicare corporatistă (corporate)

Capitolul 4 : Elaborarea strategiei de comunicare a SC. Complex Delta SRL.

4.1. Prezentarea generală a SC. Complex Delta SRL.

4.2. Planificarea strategică şi coordonatele politicii globale de marketing ale organizaţiei

4.3. Fixarea coordonatelor imaginii globale a organizaţiei

4.3.1. Analiza procesului actual de comunicare cu elementele mediului intern şi extern

4.3.2. Alegerea trăsăturilor imaginii dorite şi poziţionarea mărcii „ Hotel Delta ”

4.3.3. Conceperea sistemului de identificare vizuală

4.4. Identificarea obiectivelor comunicării

4.5. Elaborarea strategiei de comunicare

4.5.1. Strategia de comunicare comercială

4.5.2. Strategia de comunicare corporatistă

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE