CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I
1.”Tipul şi structura Departamentului Resurselor Umane”
2.„Funcţiile DRU şi evaluarea eficienţei activităţii acestuia”
3.„Documentaţia Departamentului Resurselor Umane”

CAPITOLUL 2
DEZVOLTAREA SISTEMULUI SĂNĂTĂŢII

CAPITOLUL 3
INCHEIEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI
INCETAREA ACŢIUNII CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ

CAPITOLUL 4
UTILIZAREA FORŢEI DE MUNCĂ

CAPITOLUL 5
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE GENERALE ALE ANGAGATORILOR ŞI SALARIAŢILOR

CAPITOLUL 6
TIMPUL DE MUNCĂ, DE ODIHNĂ ŞI ACORDAREA CONCEDIILOR

CAPITOLUL 7
ORGANIZAREA MUNCII ŞI SALARIZAREA

CAPITOLUL 8
PROTECŢIA MUNCII ŞI SĂNĂTĂŢII

CAPITOLUL 9
DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SOCIAL

CAPITOLUL 10
REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII ORGANELOR SINDICALE– REPREZENTANŢI AI SALARIAŢILOR

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE