CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I Geneza şi semnificaţia salariului
1.1 Aspecte ale gîndirii politice
1.2 Gîndirea contemporană asupra salariului

Capitolul II Formele şi sistemele de salarizare
1.1 Salariul, definiţia şi formele acestuia
1.2 Determinarea mărimii şi dinamica salariului
1.3 Sistemul de salarizare şi elementele acestuia

Capitolul III Calcularea salariului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE