CUPRINS

INTRODUCERE

1. MEDIUL INTERN ȘI EXTERN AL ÎNTREPRINDERII
1.1 Noțiuni generale
1.2 Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) – componente de bază ale antreprenoriatului
1.3 Factorii antreprenoriatului în ţările central şi est-europene
1.4 Mediul antreprenorial
1.5 Formele organizatorico-juridice al activității de antreprenoriat în Republica Moldova

2. ÎNFIINȚAREA ȘI ORGANIZARE ÎNTREPRINDERII (S.R.L)
2.1 Dispoziții generale privind societățile cu răspundere limitată
2.2 Etapele înființării unei societăți cu răspundere limitată
2.3 Asociaţii. Organele societăţii
2.4 Reorganizarea și lichidarea societății cu răspundere limitată
3. FUNCȚIILE MARKETINGULUI, CARACTERISTICA GENERALĂ

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE