CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I ACTIVITATEA INOVAŢIONALĂ ŞI ROLUL EI IN SPORIREA COMPETIVITĂŢII INTREPRINDERILOR
I.1 ROLUL INOVAŢIILOR IN ECONOMIA DE PIAŢĂ, TIPUL DE INOVAŢII ŞI EFECTUL LOR
I.2 PRODUCĂTORII ŞI UTILIZATORII DE INOVAŢII. PIAŢA INOVAŢIILOR.
I.3 MANAGEMENTUL INOVAŢIONAL CA SISTEM AL GESTIUNII UNITĂŢII ECONOMICE

CAPITOLUL II ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-INOVAŢIONALĂ AL FIRMEI О.M. “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
II.1 CONSTITUIREA ŞI DEZVOLTAREA О.M. “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A IN DINAMICĂ PRIN PRISMA INOVAŢIILOR.
II.2 ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARĂ A О.M.„EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A. IN ANII 2000-2005
II.2.1 Analiza vinzărilor
II.2.2 Analiza consumurilor şi a cheltuielilor
II.2.3 Analiza utilizării resurselor umane
II.2.4 Analiza situaţiei financiare
II.2.5 Analiza S.W.O.T.
II.3 PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII INOVAŢIONALE IN CONDIŢIILE NOI DE GOPODĂRIRE.

CAPITOLUL III DIRECŢIILE DE SPORIRE A DEZVOLTĂRII PLANIFICĂRII ŞI STIMULĂRII ACTIVITĂŢII INOVAŢIONALE
III.1 FORMELE DE ORGANIZARE ŞI STIMULARE A PROCESULUI INOVAŢIONAL.
III.2 PLANIFICAREA ŞI PROGNOZAREA ACTIVITĂŢII INOVAŢIONALE
III.3 MOTIVAREA, REMUNERAREA ŞI STIMULAREA PERSONALULUI TEHNICO-ŞTIINŢIFIC (INOVAŢIONAL)

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE