CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Maximizarea profitului–scopul activităţii Societăţilor pe Acţiuni
1.1. Conţinutul şi structura veniturilor generate de activitatea intreprinderii
1.2. Esenţa şi sursele de formare a profitului
1.3. Căile principale de creştere a profitului intreprinderilor industriale.
1.4. Direcţiile raţionale de repartizare a profiturilor in societăţile pe acţiuni

Capitolul II. Analiza tehnico – economică a activităţii de producere şi comerciale a intreprinderii
2.1. Caracteristica generală a activităţii ОM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA
2.2. Analiza indicatorilor de bază ai activităţii de producere a intreprinderii
2.3. Analiza surselor de formare şi a direcţiilor de folosire a profiturilor
2.4. Analiza activităţii de marketing a intreprinderii
2.5. Analiza de corelaţie

Capitolul III. Proiectul de măsuri privind creşterea veniturilor intreprinderii şi a direcţiilor raţionale de folosire a lor
3.1. Măsurile pentru reducerea costurilor de producţie
3.2. Măsuri de introducere la О.M. “Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. a managmentului prin costuri bazat pe centrele de responsabilitate
3.3. Măsuri de analiză şi planificare a profitului intreprinderii
3.4. Perfecţionarea organizării producerii оn baza implimentării tehnologiei progresiste

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE