CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. MAXIMIZAREA PROFITULUI – SCOPUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI.
I.1ESENŢA ŞI SURSELE DE FORMARE A PROFITULUI.
I.2CĂILE DE MĂSURARE A PROFITULUI SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ CE FUNCŢIONEAZĂ IN CONDIŢIILE ECONOMIEI DE PIAŢĂ.
I.3 DIRECŢIILE RAŢIONALE DE REPARTIZARE A PROFITURILOR IN SOCIETĂŢILE PE ACŢIUNI.

CAPITOLUL II. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢII DE PRODUCERE A INTREPRINDERII S.A. „VINĂRIA BOSTAVAN”
II.1.ISTORICUL INTREPRINDERII.
II.2.CARACTERISTICA ACTIVITĂŢII DE PRODUCERE A INTREPRINDERII
II.3.ANALIZA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE A INTREPRINDERII.
II.4.ANALIZA PROGRAMEI DE PRODUCŢIE A INTREPRINDERII.
II.5.STRUCTURA DE PRODUCERE A INTREPRINDERII.
II.6.ANALIZA VOLUMULUI DE VВNZĂRI A INTREPRINDERII.
II.7.ANALIZA COSTURILOR DE PRODUCŢIE A INTREPRINDERII.
II.8.ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ALE INTREPRINDERII.
II.9.ANALIZA LICHIDITĂŢII, SOLVABILITĂŢII ŞI STABILITĂŢII INTREPRINDERII.
II.10.ANALIZA DEPENDENŢII DE CORELAŢIE A RENTABILITĂŢII PRODUCŢIEI DE FACTORII DE BAZĂ.

CAPITOLUL III. PROIECTUL DE MĂSURI PENTRU FORMAREA VENITURILOR ŞI REPARTIZAREA LOR LA INTREPRINDERIA S.A.”VINĂRIA BOSTAVAN”
III.1 MĂSURI DE DIMINUARE A COSTULUI DE PRODUCŢIE.
III.1.1 Modul de reducere a costului total de producţie prin reducerea costului unitar şi majorarea volumului de producţie.
III.1.2 Măsuri de implementare a metodelor manageriale performante, managementul prin costuri (bugete).
III.1.3 Calea de reducere a costului de producţie prin mărirea productivităţii muncii
III.1.4 Măsuri de implimentare sistemului de management al calităţii la intreprinderea S.A. „Vinăria BostaVan”
III.2 ALEGEREA ŞI FUNDAMENTARERA SCHEMEI TEHNOLOGICE ŞI A UTILAJULUI IN SECŢIA DE MĂTURARE ŞI TRATARE A DIVINURILOR ORDINARE ŞI DE MARCĂ.
III.2.1 Descrierea divinurilor şi importanţa fabricării lor la intreprinderea S.A. „Vinăria BostaVan”
III.2.2 Descrierea schemei tehnologice
III.2.3 Calculul productiv
III.2.4 Calculul utilajului tehnologic necesar
III.2.5 Controlul tehnico-chimic şi microbiologic
III.3 MĂSURI DE REUTILARE A INTREPRINDERII

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE