INTRODUCERE

CAPITOLUL I FUNDAMENTE TEORETICE
1.1 Comunicarea prin limbaj, dimensiune a vietii umane
1.2 De la limbaj la comunicare, cunoastere si educatie
1.3 Limbi si limbaj. Comunicarea umana – constructie creativa
1.4 Dimensiuni psihologice ale limbajului educational
1.5 Necesitatea si importanta formIarii deprinderii de exprimare corectI la scolarul mic
1.6 Factori de influenta in dezvoltarea exprimarii corecte la clasele I si a II-a
1.7 Dezvoltarea creativitItii si expresivitatii limbajului oral (povestirea, memorizarea, dramatizarea)

Capitolul II ASPECTE METODICE ALE CERCETARII PSIHOPEDAGOGICE
2.1 Obiectivele si ipoteza cercetarii
2.2 Metodologia investigatiei psihopedagogice
2.3 Grupul de copii
2.4 Etapele investigatiei

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE