INTRODUCERE

Capitolul 1. Riscul si perceptia riscului
1.1. Riscul
1.1.1.Acceptiuni ale conceptului de riscp
1.1.2.Evaluarea riscului
1.2. Perceptia riscului
1.2.1.Definirea conceptului
1.2.2. Euristici cognitive implicate in perceptia riscului

Capitolul 2. Optimismul comparativ
2.1. Delimitari conceptuale
2.1.1.Optimism dispozitional
2.1.2.Optimism nerealist
2.2. Optimismul comparativ
2.2.1.Definire si caracterizare
2.2.2. Modalitati de masurare a optimismului comparativ
2.2.3.Aspecte interindividuale si transculturale ale optimismului comparativ
2.2.4. Consecinte ale optimismului comparativ

Capitolul 3.Control si locul controlului
3.1.Conceptul psihologic de control
3.1.1.Perspective teoretice
3.1.2. Controlul perceput
3.2.Locul controlului
3.2.1.Originea teoriei cu privire la locul controlului
3.2.2.Definirea conceptului
3.2.3.Locul controlului si sanatatea

Capitolul 4. Perceptia riscului de imbolnavire
4.1.Sanatate, boala si riscul de imbolnavire
4.1.1.Delimitari conceptualep
4.1.2. Teorii si modele ale adoptarii conduitelor salutogenetice
4.2.Optimismul comparativ in perceptia riscului de imbolnavire
4.3.Premise teoretice ale prezentului studiup

Capitolul 5. Prezentarea cercetarii
5.1.Obiectivele si ipotezele cercetarii
5.1.1. Obiectivul cercetarii
5.1.2. Ipotezele cercetarii
5.2.Variabilele cercetarii si design-ul experimental
5.2.1. Variabile dependente
5.2.2 Variabile independente
5.2.3 Design experimental
5.3. Metoda de cercetare
5.3.1. Materiale folosite
5.3.2. Lotul de subiecti si desfasurarea cercetarii

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ