CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Structura organizatorică şi de conducere a întreprinderii

Capitolul 2. Diagnosticul economico-financiar al entităţii
2.1 Analiza evoluţiei în dinamică şi a structurii patrimoniului
2.2 Aprecierea evoluţiei în dinamică, structuri şi stabilităţii surselor de finanţare
2.3 Evaluarea gestiunii financiare
2.4 Analiza lichidităţii
2.5 Analiza profitabilităţii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE