CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII TEORETICE ASUPRA EVOLUȚIEI ÎN CARIERA PROFESIONALĂ
1.1. Cariera – abordări conceptuale
1.2. Stadiile carierei și corelarea acestora
1.3. Gestiunea și evoluția carierei profesionale

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII „ORHEI-VIN S.A.”
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii Orhei-Vin S.A.
2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii
2.3. Structura organizațională și funcțională a întreprinderii

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL EVOLUȚIEI CARIEREI ANGAJAȚILOR LA ÎNTREPRINDEREA „ORHEI-VIN” S.A.
3.1. Planificarea şi dezvoltarea carierei angajaților
3.2. Politica de personal în cadrul întreprinderii
3.3. Cultura organizaţională ca factor primordial în evoluţia carierei angajaților
3.4. Programe și măsuri de perfecționare a carierei angajaților

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE