CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Abordări teoretice privind salariul
1.1 . Conceptul privind salariul şi esenţa lui
1.2 . Legea salarizării în Republica Moldova
1.3 . Sistemele de salarizare în Republica Moldova

Capitolul II. Analiza asigurării întreprinderii cu resurse umane şi utilizarea economică a fondului de salariu
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii
2.2. Asigurarea cu resurse umane şi eficienţa utilizării acestora
2.3 .Analiza economică a fondului de salariu

Capitolul III. Documentarea, calculul şi contabilizarea salariului.
3.1. Documentarea şi calculul salariului
3.2. Contabilizarea salariului la Întreprinderea„Nufărul Alb”SRL

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE