CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Abordări metodologice ale profitului
1.1.Analiza noţiunei de profit, tipurile de profit
1.2. Indicatorii efecienţii economice
1.3.Rolul managementului firmei în maximizarea performanţei

Capitolul II. Analiza rezultatului economico-financiar
2.1.Caracterisitica generală a intreprinderii ,,MIDGARD TERRA” S.A.
2.2.Analiza în dinamică a venitului din vînzări la intreprinderea
,,MIDGARD TERRA” S.A.
2.3.Analiza în dinamică a profitului la intreprinderea ,,MIDGARD TERRA” S.A.

Capitolul III. Contabilitatea rezultatului economico-financiar
3.1. Contabilitatea profitului la intreprinderea ,,MIDGARD TERRA” S.A.
3.2. Contabilitatea veniturilor la intreprinderea ,,MIDGARD TERRA” S.A.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE