CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1.Principiile si sarcinile evidentei contabile a circulatiei marfurilor in comertul cu ridicata

Capitolul 2. Contabilitatea aproviziionarii cu marfuri in comertul cu ridicata
2.1. .Formarea si calculatia preturilor in UCR
2.2. Formele si documentele aprovizionarii cu marfuri
2.3. Contabilitatea sintetica a aprovizionarii cu marfuri.

Capitolul 3. Contabilitatea vinzarii cu ridicata
3.1. Contabilitatea sintetica a realizarii marfurilor angro
3.2. Organizarea evidentei operative a marfurilor si operatiilor cu ambalajele
3.3. Sistemul de dare de seama a gestionarilor privind existenta si miscarea marfurilor si ambalajelor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE