CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I:
1.1. Caracteristica generală a pieții serviciilor bancare din Republica Moldova
1.2. Victoria Bank”Prima bancă din Moldova”

Capitolul II: Cercetarea
2.1. Identificarea problemei
2.2. Stabilirea scopului
2.3. Obiective și ipoteze
2.4. Stabilirea etodei de eșantionare și a mărimii eșantionului
2.5. Stabilirea metodei de cercetare
2.6. Elaborarea chestionarului

Capitolul III: Resposabilitatea Socială
3.1. Caracteristica generală a Responsabilității Sociale
3.2. Activitatea de Resposabilitate Socială realizată de Victoria Bank
3.3. Cercetarea propriu-zisă
I. Analiza și interpretarea datelor
II. Concluzii și recomandări

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE