CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1 Principiile şi metodele de evaluare a proprietăţii rezindenţiale
1.1 Principiile de bază pentru evalurea proprietăţii rezindenţiale
1.2 Metodele de evaluare a proprietăţii rezindenţiale

Capitolul 2 Factorii de influenţă asupra valorii proprietăţii rezindenţiale
2.1 Clasificarea factoriilor de influenţă
2.2 Avantajele şi dezavantajele factoriilor de influenţă asupra valorii proprietăţii rezindenţiale

Capitolul 3 Elaborarea raportului de evaluare
3.1 Noţiuni generale
3.2 Procesul de evaluare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE