CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1 Prezentarea firmei S.C. MARMIDESIGN S.R.L
Prezentarea generală a firmei
1.1. Obiectul de activitate
1.2. Mediul concurenţial
1.2.1. Principalii concurenţi
1.2.2. Clienţii
1.2.3. Furnizorii
1.2.4. Piaţa
1.2.5. Statul
1.2.6. Concluzii
1.3. Analiza evoluţiei activităţii firmei S.C MarmiDesign S.R.L
1.4. Concluzii

Capitolul 2 Diagnosticarea firmei S.C. MARMIDESIGN S.R.L
2.1. Diagnosticarea mediului extern
2.1.1. Analiza concurenţilor
2.1.2. Analiza clienţilor
2.1.3. Analiza furnizorilor
2.1.4. Analiza produselor de substituţie
2.1.5. Oportunităţi şi ameninţări
2.2. Diagnosticarea mediului intern
2.2.1. Organizarea structurală a activitătii de vânzare
2.2.2. Puncte forte şi puncte slabe
2.2.3. Analiza SWOT

Capitolul 3 Măsuri de raţionalizare a activităţii firmei
3.1 Analiza SWOT
3.1.1. Identificarea oportunitătilor şi ameninţarilor
3.2. Măsurile propriu-zise

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE