CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I
1. Rolul şi importanţa mangementului în societatea modernă
1.1. Principiile generale ale managementului firmei
1.2. Particularităţile societăţii moderne
1.3. Rolul managementului şi a managerilor în societatea modernă

CAPITOLUL II
2. Consideraţii generale cu privire la funcţiile managementului
2.1. Caracteristicile funcţiilor manageriale
2.2. Conţinutul şi sfera de cuprindere a funcţiilor manageriale
2.2.1. Planificarea (Previziunea)
2.2.2. Organizarea
2.2.3. Coordonarea
2.2.4. Antrenarea
2.2.5. Controlul

CAPITOLUL III. Funcţia managerială de organizare şi impactul ei asupra succesului întreprinderii
3.1. Definirea sferei de cuprindere a organizarii la nivelul intreprinderii
3.2. Principalele componente ale activităţii de organizare
3.3. Delegarea de autoritate si descentralizarea in cadrul funcţiei de organizare

CAPITOLUL IV. Prezentarea activităţii generale la SERUS service
4.1. Managementul întreprinderii
4.2. Managementul întreprinderii
4.3. Analiza generală a contului de profit şi pierdere
4.4. Puncte forte – puncte slabe

CAPITOLUL V. Studiu de caz privind evaluarea resurselor umane
5.1. Evaluarea performanţelor profesionale ale resurselor umane pe baza matricei de evaluare multicriterială a angajaţilor
5.2. Evaluarea performantelor profesionale ale resurselor umane pe baza metodei utilitătii globale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE