CUPRINS

INTRODUCERE

1.NOŢIUNEA, ESENŢA ŞI MODUL DE ORGANIZARE ERGONOMICĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ
2.ANALIZA MANAGEMENTULUI RESURSE UMANE ŞI A ORGANIZĂRII ERGONOMICE A LOCURILOR DE MUNCĂ
2.1.ANALIZA RESURSELOR UMANE PE DIRECŢII
2.2.ANALIZA ECONOMICĂ A RESURSELOR UMANE
2.3.ANALIZA SWOT IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
3.ELABORAREA ŞI IMPLIMENTAREA PROPUNERILOR PROIECTATE REFERITOR LA IMBUNĂTĂŢIREA ORGANIZĂRII ERGONOMICE A LOCURILOR DE MUNCĂ

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE