CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I
1.Indicatorii resurselor umane.
2.Manopera: noţiunea,structura şi metodele de calcul.
3.Productivitatea muncii: noţiunea, metodele de calcul,planificarea creşterii in baza factorilor tehnico-organizatorici.
Capitolul II
De efectuat calculele (varianta 8)

Capitolul III
Măsuri de perfecţionare a managementului resurselor umane la о intreprindere.

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE